КАДЕТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ "РЕКИ ВПАДАЮТ В МОРЯ"

КАДЕТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ "РЕКИ ВПАДАЮТ В МОРЯ"

http://ecoyear.ru/2018/04/kadety-prinyali-uchastie-v-interesnejshej-aktsii-reki-vpadayut-v-morya/?utm_source=sharefb